1970
 
Voorzijde: portret naar rechts, onder halsafsnede letter: W
Keerzijde: portret Wilhelmina naar links, onder halsafsnede:
W, NEDERLAND HERRIJST 1945 
• 10G • 1970
Randschrift: ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS
Kenmerken: zilver 720/1000, 25 gr, Ø 38 mm
Muntteken: mercuriusstaf (Utrecht)
Muntmeesterteken: haan

1973
 
Voorzijde: portret naar rechts; JULIANA REGINA • 1948
4 SEPTEMBER 1973
Keerzijde: gekroond Nederlands wapen met daaronder:
NEDERLAND 10 GULDEN
Randschrift: ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS
Kenmerken: zilver 720/1000, 25 gr, Ø 38 mm
Muntteken: mercuriusstaf (Utrecht)
Muntmeesterteken: haan