Van de zilveren tien gulden stukken zijn er in diverse jaren diverse ontwerpen gemaakt. Hieronder volgen de algemene specificaties. 
 
Voorzijde: portret van Beatrix naar links
Keerzijde: divers: Benelux, Hugo de Groot, Jan Steen,
Marshall plan, ellipsvormige ringen
Randschrift: ★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS
Kenmerken: 1994: zilver 720/1000, 15 gr, Ø 33 mm
andere jaren: 800/1000, 15 gr, Ø 33 mm
Muntmeesterteken: pijl en boog