Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk, geboren te Brussel op 19 februari 1817, overleden te Apeldoorn op 23 november 1890. Hij was Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg van 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook Hertog van Limburg van 1849 tot de opheffing van het Hertogdom in 1866.

Willem was de oudste zoon van Koning Willem II en Anna Paulowna van Rusland. Na de troonsafstand van Koning Willem I in 1840, werd hij de Prins van Oranje. Na de dood van zijn vader in 1849, volgde hij hem op als Koning der Nederlanden.

Willem trouwde met zijn nicht Sophia van Württemburg in 1839, dochter van de Koning van Württemburg. Samen kregen zij drie zonen. Deze kinderen stierven echter allemaal eerder dan Koning Willem III. In 1879 trouwde hij met Emma van Waldeck-Pymont. Zij kregen één dochter de latere Koningin Wilhelmina.
Koning Willem III was niet echt geliefd in zijn latere jaren en had de bijnaam: Koning Gorilla.
(Bron: Wikipedia)


1-Cent
1 Cent
5-Cent
5 Cent